Diensten

Als praktijk voor podotherapie bieden wij naast onze behandelingen, hulpmiddelen aan. Hieronder treft u hiervan een opsomming met een kleine uitleg.

Eerste bezoek

Bij uw eerste bezoek voeren wij een uitgebreid onderzoek uit teneinde uw klacht(en) te lokaliseren en de oorza(a)k(en) hiervan te achterhalen. Op basis van de uitkomst(en) stellen wij het behandelplan op. Tijdens het eerste bezoek starten wij direct met het verzorgen en behandelen van de voet(en) en nagels. Aan het einde van het bezoek maken we indien nodig een vervolgafspraak.

Onderzoek

Bij uw eerste bezoek voeren wij een uitgebreid onderzoek uit teneinde uw klacht(en) te lokaliseren en de oorza(a)k(en) hiervan te achterhalen. Op basis van de uitkomst(en) stellen wij het behandelplan op.

Bij uw eerste bezoek aan ons worden onderstaande stappen geheel of gedeeltelijk doorlopen:

 • kennismaking
 • anamnese (vraaggesprek)
 • palpatie (voelen)
 • functie onderzoek van de voeten
 • houdings- en voetonderzoek op de podoscoop
 • drukmeting staand en in beweging
 • loopanalyse
 • bespreking conclusie en therapie
 • toestemming om therapie op te starten
 • ​uitleg en maken vervolgafspraak

Een belangrijk onderdeel van de (podo)therapie is het toepassen van corrigerende en/of beschermende middelen aan de voet of in de (sport)schoen. Het behandelplan wordt zelfstandig door ons uitgevoerd. Indien nodig kunnen wij ruggespraak houden met uw arts of specialist. Tijdens of na afloop van uw behandeling brengen wij uw huisarts of verwijzer op de hoogte van de behandeling en voortgang middels een rapportage. Echter alleen wanneer u hiermee akkoord gaat.
 

Podotherapeutische zolen

De podotherapeutische zolen worden zowel toegepast te voorkoming als te vermindering en/of het verhelpen van voet- en houdingsklachten. Middels de podotherapeutische zolen kunnen wij standsafwijkingen aan de benen, voeten en/of tenen corrigeren. Eveneens kunnen de podotherapeutische zolen dienen ter ondersteuning van het voetgewelf en/of het drukvrij leggen van bepaalde delen van de voetz(o)ol(en).

De vervaardiging van de podotherapeutische zolen is maatwerk en gebeurt deels met de hand en deels machinaal in eigen beheer. De podotherapeutische zolen zijn niet te vergelijken met een traditionele steunzool of pasklare inlegzooltjes. Behalve dat de podotherapeutische zool over het algemeen dunner is (past in vrijwel ieder schoentype), beïnvloedt deze de voet- en houdingsspieren met een verbeterde voetstand en houding als resultaat. 

Om de voortgang van de zooltherapie te beoordelen volgt er in de regel een controle afspraak na 6 weken.

Diabetische voetzorg vanaf 2015

Per 1 januari 2015 is er op het gebied van voetzorg voor mensen met diabetes mellitus veel veranderd in de behandelprocedure, de vergoedingswijze en de samenwerking met bijvoorbeeld uw huisarts of pedicure. Deze informatiesheet geeft u hierover informatie, zodat u precies weet wat u kunt verwachten voor, tijdens en na uw voetbehandeling en welke kosten hiermee gepaard gaan.

U komt bij de podotherapeut via een verwijzing of op eigen initiatief Uw huisarts of een andere medisch specialist heeft diabetes mellitus bij u vastgesteld, waar- door u voetzorg nodig heeft. Uw huisarts verwijst u door naar een podotherapeut bij u in de buurt. Het is ook mogelijk dat u op eigen initiatief naar een podotherapeut gaat. Per 1 januari 2015 is de podotherapeut door de zorgverzekaars aangesteld als hoofdregisseur van de voetengezondheidszorg.

Voetonderzoek en vaststelling zorgprofiel
De podotherapeut zal na een uitgebreid, professioneel onderzoek uw persoonlijke zorgprofiel (1 t/m 4) vaststellen, waardoor u recht heeft op vergoeding van uw behandeling uit de basisverzekering. Het zorgprofiel is een afgeleide van de Simm’s classificatie die waarschijnlijk reeds eerder door uw POH/huisarts of podotherapeut is vastgesteld.

Vaststellen van uw persoonlijke behandelplan
Nadat het zorgprofiel is vastgesteld kan er een persoonlijk behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan is voor iedereen uniek en gericht op het voorkomen van wonden die kunnen leiden to amputatie bij mensen met diabetes mellitus. In het behandelplan wordt o.a. het aantal behandelingen, controleconsulten en onderzoeken bij de podotherapeut beschreven, maar ook de benodigde medisch noodzakelijke pedicurezorg, (instrumentele) wondzorg, medische rapportage en/of voorlichting worden benoemd.

Uw podotherapeut heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met pedicures. Dit kan uw eigen pedicure zijn, maar het is ook mogelijk dat u behandeld wordt door een andere pedicure. De pedicure kan bij de podotherapeut een rekening indienen zoals zij dat in het contract hebben vastgelegd. De pedicure mag alleen een extra bedrag in rekening brengen wanneer u met haar afstemt dat u ook niet medisch noodzakelijk zorg wenst, zoals het knip- pen van gezonde nagels, het masseren van voeten en voetenbadjes.

Vergoeding op basis van zorg in plaats van per behandeling
Vergoeding van medisch noodzakelijke voetzorg bij mensen met diabetes vindt plaats vanuit de basisverzekering. Hierbij maken zorgverzekeraars geen onderscheid op basis van een individueel budget, maar vergoeding vindt plaats op basis van het recht op medische zorg voor alle DM-patiënten met als doel open wonden (ulcus) te voorkomen die kunnen leiden tot amputatie.

Het tarief wat per patiënt wordt gedeclareerd vormt dan een gemiddelde voor de totale
zorg aan een groep DM-patiënten. Hiervoor geldt dat de ene patiënt voldoende heeft aan 2 behandelingen, terwijl een andere patiënt met hetzelfde zorgprofiel 10 behandelingen nodig heeft gezien de specifieke zorgbehoefte. Door deze manier van bekostiging kunnen alle DM- patiënten de voetzorg krijgen die nodig is, afgestemd op hun persoonlijke situatie.

Jaarlijks mag de podotherapeut dus per patiënt met diabetes mellitus op basis van het vastgestelde zorgprofiel een maximaal bedrag declareren bij de zorgverzekeraar. Voor het totale bedrag wat de podotherapeut in de praktijk voor DM-voetzorg ontvangt, dient de podotherapeut voor alle DM-patiënten in de praktijk voetzorg te verlenen. Zij moeten een persoonlijk behandelplan kunnen bieden en zowel de podotherapeutische onderzoeken, de eventueel benodigde behandelingen, adviezen en consulten, alsmede de door de pedicure uitgevoerde voetbehandelingen, worden uit deze vergoeding betaald.

Afhandeling met uw zorgverzekeraar
Voor de ontvangen DM-voetzorg door de podotherapeut en de medisch noodzakelijke zorg die verleend is door de pedicure ontvangt u nooit een factuur. Het eigen risico is ook niet van toepassing op deze voetzorg. Enkele verzekeraars zijn hier echter niet van op de hoogte. Uw podotherapeut kan u hierover nader informeren. 

Orthonyxie

Orthonyxie is een behandelmethode waarbij er een nagelbeugel wordt geplaatst op een teennagel welke is ingegroeid. De druk van de nagel wordt weggenomen en gecorrigeerd. Hierna bent u vrijwel pijnvrij en hoeft er geen extractie (weghalen) van de nagel plaats te vinden.

 

Orthese

Een orthese wordt gemaakt ter correctie van bijvoorbeeld hamertenen. Tevens kan deze techniek worden toegepast bij pijnlijke drukplekken aan de tenen.

Prothese

Een prothese is een hulpmiddel om de functie van een geamputeerd voetdeel over te nemen.

Instrumentele voetbehandelingen

Alle aan de voet voorkomende huid- en nagelaandoeningen zoals eelt, likdoorns, wratten, ingegroeide teennagels, etc. worden door ons behandeld. Tevens kunnen wij in het geval van slecht genezende wondjes aan de voeten u hierover voorlichten en deze behandelen. Dit laatste zien wij vaak bij mensen met diabetes mellitus of reuma.

Voorlopige therapieën

Direct ingrijpen is soms noodzakelijk, bijvoorbeeld bij acute voetklachten. In deze gevallen kiezen wij voor een voorlopige therapie ter overbrugging naar het definitieve behandelplan.

Voorlichting

Een belangrijk hulpmiddel is de voorlichting om goede verzorging en omgang met de voeten te bewerkstelligen.

Easy Taping

Easy Taping is een nieuwe methode van tapen. Deze Zwitserse methode is een methode waarin 
neuroreflectoire fascilitatie wordt gecombineerd met mechanische sturing. Dit versnelt het 
genezingsproces en vermindert de pijn.
De voordelen van Easy Taping: 

 • U bent weer sneller in beweging
 • Zwelling vermindering
 • Herstel bevordering
 • Pijn vermindering

Podoposturale therapie

Podoposturale therapie is een behandelingswijze waarbij klachten worden beïnvloed door middel van individueel aangemeten inlegzolen. De grondlegger van deze therapie is de Franse neuroloog Dr. RJ Bourdiol. De therapie berust op het verschijnsel dat elke afwijking van de stand van de voeten, een standsafwijking hoger in het lichaam met zich meebrengt. Omgekeerd heeft elke houdingsafwijking een verandering van de voetstand tot gevolg. Deze stands- en houdingsveranderingen kunnen leiden tot diverse klachten, waaronder chronische knie-, heup-, rug- en nekklachten.

Aanvullende onderzoekstechnieken

Echografie

Naast de klinische testen kunnen wij ook echografie inzetten bij het onderzoek naar uw voetklachten. Door middel van echografie zijn binnen de voetstructuur verschillende profielen te onderscheiden, die gebruikt kunnen worden bij het stellen van een diagnose, zoals bijvoorbeeld: fasciitis plantaris (peesbladontsteking in de hiel) of een Mortonse neuralgie (zenuwbeknelling voorvoet).

Digitale ganganalyse

De inspectie in beweging of ganganalyse is een zeer belangrijk en gespecialiseerd onderdeel. Voor deze ganganalyse beschikken wij over een looplab met een loopband, 2 digitale videocamera's en ganganalyse-software. Het gangpatroon bestaat uit een aantal fasen, de 5 belangrijkste fasen zijn: heelstrike (hiel raakt grond), midstance (gewicht rust op standbeen), heel off (hiel los van de grond), toe off (teen los van de grond), swing (zwaaien van het been). Door goede observatie van de verschillende fasen van het lopen, analyseren wij uw gang. Er wordt gekeken naar het verschil tussen links en rechts bij bijvoorbeeld de voetafwikkeling, paslengte, de tijd van belasting, de mate van belasting, beweging van de romp en bekken etc. De conclusie uit deze analyse, gevolgd door advies en/of behandelplan wordt met u besproken. Daarnaast stellen wij het digitale beeldmateriaal beschikbaar. U kunt dit op cd-rom krijgen of op een door u zelf meegenomen usb-stick. De digitale ganganalyse kan voor, tijdens en na de podotherapeutische behandeling plaatsvinden. Dit is een separate dienst en valt niet onder het onderzoek bij uw eerste bezoek bij onze podotherapeut. Voor de digitale ganganalyse wordt een dubbel consult gerekend.

Digitale drukmeting

Als een van de weinigen beschikken wij over een digitaal drukmeetsysteem. De drukmeetplaat is aangesloten op onze computer. Met behulp van software kunnen wij verschillende metingen uitvoeren. De statische drukmeting laat ons de drukverdeling van het gewicht (en dus de belasting) zien op zowel de voor- als achtervoeten afzonderlijk. Hiermee kunnen wij het lichaams zwaartepunt bepalen. De dynamische meting laat ons de verdeling van de belasting van de voet(en) zien in beweging. Vanuit de dynamische drukmeting kunnen wij een 3D beeld generen welke ons inzicht verschaft in de afwikkeling van de voet(en). De uitkomsten van de metingen gebruiken wij bij het opstellen van ons behandelplan.

Maandag 09:00 - 13:00
Dinsdag 08:00 - 16:00
Woensdag 08:00 - 16:00
Donderdag 08:00 - 16:00
Vrijdag 09:00 - 13:00

 

Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 09:00 en 12:00 uur.

Ons adres

Routebeschrijving

Routebeschrijving PodoTherapie Ermelo